اختلالات عضلانی- اسکلتی یکی از مهم ترین موضوعات بهداشت حرفه ای در بین دندانپزشکان و دستیاران آنها می باشد.

اختلالات عضلانی- اسکلتی چیست:

به آسیبهای سیستم عضلات، لیگامانها، تاندونها، اعصاب، عروق، استخوانها و مفاصل ناشی از یک حادثه یا تروماهای تجمیعی اختلالات عضلانی- اسکلتی گفته می شود. این اختلالات می توانند باعث درد در ناحیه گردن، شانه ها، بازوها، مچ دستها، دستها، ستون فقرات توراسیک و کمری، لگنها، زانوها و پاها شود.

شایعترین اختلالات عضلانی – اسکلتی:

  • زمانی که فرد در وضعیت معلق قرار می گیرد قوس کمر کاهش می یابد. زیرساختهای استخوانی در این حالت حمایت کمی ازستون فقرات می کنند و در واقع ستون فقرات در این وضعیت به عضلات و بافت نرم متکی است و این سبب فشار به این می گردد.
  • ممکن است گرفتگی های عضلانی و نقاط ماشه ای دردناک شود. همچنین کاهش قوس سبب بیرون زدگی آن در درازمدت می شود؛ بنابراین حفظ وضعیت مناسب حین انجام کار از اهمیت بسزایی در پیشگیری مشکلات عضلانی-اسکلتی ایفا می کنند.
  • وضعیت سر به جلو در دندانپزشکان شایع است. در این وضعیت مهره ها دیگر قادر به حمایت مناسب ستون فقرات نیستند این حالت سبب بروز دردی می شود که سندرم Tension neck نام دارد و منجر به درد های مزمن در سر، گردن، شانه ها و عضلات با قابلیت انتشار گهگاهی به بازوها می شود.

راهکارهای پیشگیرانه:

  • نزدیک به بیمار بنشینید و زانوهای خود را زیر صندلی بیمار قرار بدهید.
  • وزن پاهای خود را به میزان برابر به زمین وارد کنید.
  • سعی کنید زاویه دید خود را طوری تنظیم کنید که گردن بیشتر از ۲۰ درجه خم نشود.
  • فاصله با بیمار باید اندازه ای باشد که شانه های شما در حالت ریلکس و آرنجها نزدیک به پهلوها قرار بگیرند.
  • سعی کنبد وضعیت خود را مرتب تغییر دهید و برای مدت طولانی به یک حالت نباشید.
  • از کمپرس های گرم برای تسکین دردهای عضلانی استفاده کنید.

کمپرس گرم آرژین:

کمپرس گرم آرژین یکی از بهترین پیشنهادها برای دندانپزشکان عزیز می باشد. به دلیل وضعیت نامناسب قرارگیری دندانپزشکان به مرور عضلات آنها دچار آسیب و دردهای عضلانی می شود. با استفاده از کمپرس آرژین میتوان از بروز دردهای مزمن جلوگیری کرد.

کمپرس آرژین و کمک به کاهش دردهای عضلانی دندانپزشکان

دیدگاهتان را بنویسید