بایگانی برچسب: یوگا

یوگا چیست و آیا می تواند باعث کاهش درد و التهاب مفاصل شود؟

یوگا و کاهش التهاب مفاصل

تعریف یوگا: کلمه یوگا عبارتی سانسکریت است که به معنای اتحاد و یکی شدن است. منظور از یکی شدن، هماهنگی بین جسم و ذهن می باشد. تمرینات یوگا شامل فعالیت هایی است که توجه خاصی به تنفس می شود. تمرینات یوگا باعث انعطاف اندام ها، کارکرد بهتر اعضای بدن، کاهش استرس و افزایش شادی درون […]

test