پرستار با حداکثر ساعت کاری همچنین سر و کار داشتن با بیمار های مختلف، استرس بالا و فشار کاری بسیار زیادی را تحمل می کند.

پرستار باید از لحاظ جسمی و ذهنی و روحی از سلامت کافی برخوردار باشد همچنین از لحاظ رفتاری باید فردی دقیق، صبور باشد و کنترل کافی روی احساسات شخصی خود داشته باشد. همه ی اینها زمانی اتفاق می افتد که پرستار از نظر جسمی سالم باشد و از نظر روحی آرامش داشته باشد.

بنابراین بسیار مهم است که پرستاران عزیز در درجه ی اول به فکر سلامت روح و جسم خود باشند تا بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را در شغل پرستاری انجام دهند.

کرونا در ایران:

از سال 1398 که کرونا رسما در ایران گزارش شده است تا به امروز شاهد فعالیت دو چندان پرستاران هستیم. پرستارانی که شیفت های متوالی را برای نجات جان هم میهنان خود سپری می کنند. در این شرایطی که حتی به دلیل ترس از ناقل بودن خود تا جایی که می توانند به خانه های خود نیز نمی روند. در تمام ای روزها فشارهای جسمی و همچنین فشارهای روحی که در پی از دست دادن بیماران و یا عزیزان خود می باشد را تحمل می کنند.

در این روزهای سخت و دشوار که خستگی های زیادی گریبان پرستاران را گرفته و شاید زمانی برای استراحت نیز نداشته باشند باید به فکر راه چاره ای بود.

کمپرس گرم و کاهش خستگی:

چاره ای که شاید بتوان تنها در استفاده از کمپرس های گرم جهت رفع خستگی های روزانه از آن بهره جست.

کمپرس های گرم همچنین می توانند به آرامش روحی نیز کمک کنند و همچنین باعث خوابیدن با کیفیت شود که اثر مستقیمی بر روحیه ی پرستاران و کاهش خستگی آنها دارد.

کمپرس گرم آرژین:

یکی از بهترین کمپرس های گرم که میتوان به پرستاران عزیز پیشنهاد کرد استفاده از کمپرس گرم آرژین می باشد.

کمپرس آرژین به دلیل استفاده کردن از مواد صد درصد طبیعی درون خود بدون هیچ گونه حساسیت و همچنین بدون نگرانی از سوختگی بهترین پیشنهاد برای پرستاران عزیز می باشد.

آرژین در حداکثر دو تا سه دقیقه به گرمای مطلوب خود می رسد. همچنین زمان طولانی گرما را درون خو نگه می دارد. بنابراین بهترین پیشنهاد برای پرستاران عزیزی که با کمبود وقت روبرو هستند می باشد.

کمپرس آرژین و کاهش سختگی شغلی پرستاران در روزهای کرونا

دیدگاهتان را بنویسید