بایگانی برچسب: چاقی

چه حالت هایی در نشستن صحیح است و چه حالت هایی غلط است؟

نحوه صحیح نشستن روی زمین

زمانی که فرد در حالت نشستن، ایستادن و خوابیدن قرار دارد کمترین فشار و استرس روی عضلات بدن اعمال می گردد. زمانی که بدن در حالت صحیح قرار دارد: زمانی که ستون فقرات در حالت خنثی و استراحت قرار دارند ، قلب و اعضای حیاتی بدن در مکان صحیح خود قرار دارند. استخوان ها و […]

test