لوگوی سایت

بایگانی برچسب: دندانپزشک

چگونه میتوان دردهای عضلانی استخوانی را در دندانپزشکان کاهش داد؟

آرژین و کاهش دردهای عضلانی در دندانپزشکان

اختلالات عضلانی- اسکلتی یکی از مهم ترین موضوعات بهداشت حرفه ای در بین دندانپزشکان و دستیاران آنها می باشد. اختلالات عضلانی- اسکلتی چیست: به آسیبهای سیستم عضلات، لیگامانها، تاندونها، اعصاب، عروق، استخوانها و مفاصل ناشی از یک حادثه یا تروماهای تجمیعی اختلالات عضلانی- اسکلتی گفته می شود. این اختلالات می توانند باعث درد در ناحیه […]

test