لوگوی سایت

بایگانی دسته‌ی: ویدیو

استقبال از آرژین در رسانه‌ها

حیطه کاربرد :مناسب برای تسکین ددردهای اسکلتی عضلانی مفصلی ،آرتروز،دیسکهای ستون فقرات ،روماتیسم دردهای قاعده گی،زایمان رفع احتقان پستان زنان شیرده ،رفع کولیک نوزادان.

تسکین دردهای عضلانی در بیماران اعتیاد

یکی از دلایل عدم تمایل بیماران اعتیاد برای قطع مصرف ،بروز دردهای بدنی و ماهیچه های می باشد که فرد را در برابر این دردها بی تحمل میکند و تمایل به مصرف مواد مخدر را در فرد بیمار موجه میکند ،اما کیسه ضد درد آرزین در این دوره قطع مصرف میتواند کمک شایانی به تسکین […]

test