لوگوی سایت

روغن ماساژآرژین

کیسه ضد درد آرژین هدیه ای عالی برای روز زن و روز مادر است. برای تسکین دردهای قاعده گی،اسکلتی و عضلانی کاربرد دارد.این ابزار کاربردی ضد درد از هسته خرما فرآوری  می شود.