تسکین دردهای عضلانی در بیماران اعتیاد

یکی از دلایل عدم تمایل بیماران اعتیاد برای قطع مصرف ،بروز دردهای بدنی و ماهیچه های می باشد که فرد را در برابر این دردها بی تحمل میکند و تمایل به مصرف مواد مخدر را در فرد بیمار موجه میکند ،اما کیسه ضد درد آرزین در این دوره قطع مصرف میتواند کمک شایانی به تسکین […]

test